فرق بین انگیزه و الهام چیست

فرق بین این دو مفهوم رهبری در تجهیز خادمین چیست ؟

 

  • فرق بین این دو مفهوم رهبری در تجهیز خادمین چیست ؟ 

 

۱. الهام = اینسپایریشن 

۲. انگیزه دادن = موتیویشن

 

  • انگیزه دادن و برانگیختن چیست ؟

 

۱. آگاهی و شناخت  ( فکر ) 

۲. غیرت ( احساس ) 

۳. اراده ، هدف دادن ، تصمیم گرفتن 

 

  • دادن انگیزه می تواند به صورت آگاهی ، از خطر باشد ولی باید بدون ایجاد ترس باشد 

 

۱) می تواند حتی برای شخص منفی هم جلوه کند و یا توبیخی باشد ، تا فرد بیدار شود . مثل برخیز و بیدار شو چون در حال سقوط هستی !  

۲) می تواند آگاهی از جلوگیری از شکست ، اتفاق افتادن گناه باشد ، بدون ترس بگویید ، از مشارکت مسخره کننده گان بپرهیز 

۳) میتوانید بگویید بکن و نکن ولی با انگیزه بدست آوردن پیروزی برای شخص که متوجه شود چرا بکند و یا نکند

۴) به مثال ها و کلمات عیسی در این موارد توجه کنید : 

 

مکاشفه ۲ : ۴

لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک ‌کرده‌ای.   پس بخاطر آر که از کجا افتاده‌ای و توبه کن و اعمال نخست را بعمل آور والا بزودی نزد تو می‌آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می‌کنم اگر توبه نکنی. 
۵) می تواند مثبت و بنا کننده باشد . می تواند ، با تشویق باشد ، پیروز خواهی شد ، خوشبخت خواهی شد ، بدست خواهی آورد ، باشد  

 

مکاشفه ۲ : ۷

آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید: هر که ‌غالب آید، به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.

 

۱. انگیزه دادن ، موتیویشن همانند هل دادن است 

۲. الهام دادن و الهام بخش بودن همانند کشیدن است 

۳.

  • الهام بخشیدن چگونه است ؟ 

اجازه دهید که روح خدا عمل کند ، برانگیختن روح شخص با الهام از خدا که روح او عمل خواهد کرد و بعد به فکر و احساسات او دستور دهد. 

در آن صورت تصمیم مال خودش است . الهام بخشیدن با تشویق به حرکت می آید . هر نوع تشویق می بایست با کلام خدا باشد که باعث تبدیل فکر و برانگیختن غیرت و اراده فرد خواهد شد.  

 

دوم تیموتاوس ۳ : ۱۶ – ۱۷ 

 تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود.

 

دوم پطرس ۱ : ۲۰ – ۲۱

 و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست.   زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند

 

اول قرنتیان ۲ : ۹ – ۱۰

بلکه چنانکه مکتوب است: «چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا را نیز تفحص می‌کند
روح خدا ملزم کننده است 

یوحنا ۱۶ : ۸ 

و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود

 

پیام های ما چگونه است ؟ خبری یا سوالی ؟ 

 

  • پیام های شخصی ، تک به تک 
  • در کلاس و زوم ، ویدیو 
  • در تعلیم جمعی و یا موعظه 

 

هدف ما از الهام بخشیدن چیست ؟ 

 

  • خودشان از خدا الهام بگیرند و اکتیویت شوند که بنا شده و به شباهت مسیح برسند 
  • اکتیویت کردن عطایا و کارائی آنها که به پتانسیل اصلی که خدا در آنها گذاشته است ، برسند 

 

در انگیزه دادن ، شما این سه قسمت روان را لمس می کنید:

 

۱. فکر 

۲. احساس 

۳. اراده و تصمیم گیری 

 

در الهام دادن ، شما روح فرد را به حرکت در می آورید و خود آنها به جواب ها برسند 

 

پس فرق بین یک موعظه انگیزشی با موعظه الهام بخش چیست ؟  

 

۱. در انگیزش ، حقیقت و تجهیز را با جملات اخباری اعلام می کنیم 

 

۲. در موعظه الهام بخش ، حقیقت را با سوال از خود فرد و برای دریافت  راه حل هائی که خودش به آن برسد

Scroll to Top