روش عبور از موانع 50 برای رسیدن به 100

اصولی که باید رعایت کرد که از عدد ۵۰ نفر عضو عبور کنید

  • اصولی که باید رعایت کرد که از عدد ۵۰ نفر عضو عبور کنید به شرح زیر است : 

  ۱. ایجاد رابطه نیکو شبان با اعضا باید ادامه یابد 


  ۲. رسیدگی به نیاز های زناشوئی ، فرزندان ، دادن حکمت ها ، نیاز های اجتماعی ، کاری ، دادن کلید ها 


  ۳. احتیاج دارید که خادم پرورش دهید تا بتوانند به مردم تعلیم دهند ، رسیدگی کنند 

   

  ۴. شروع کلیساهای خانگی و آنجا جای رشد اعضا باشد ، نه فقط موعظه. موعظه خوب است ولی موعظه های یکشنبه می تواند در کلیساهای خانگی  به صورت کاربردی از طرف خود اعضا به عمل تبدیل گردد 


  ۵. شما احتیاج به حداقل ۴ کلیسای خانگی دارید تا تعداد شما زیاد گردد . که حدود ۱۲ نفر در هر گروه شما شرکت کنند که ۵۰ نفر اول به طور ممتد در آنها شرکت کنند و رشد کنند 


  ۶. برای ایجاد ۴ گروه ، شما حتما باید ۴ زوج را ساخته باشید 


  ۷. موعظه های گیرا و موعظه هائی که زندگی ساز است و کلید های پیروزی را به مردم می دهد ( مردم کلیسا تا رشد به عدد ۲۰۰ نفر ، چون رابطه با شبان دارند حتی اگر موعظه های او گیرا نباشد ، اگر محبت دارد و رسیدگی می کند ، او را مثل برادر و یا خواهرشان دوست دارند و می پذیرند.  ولی خوبه که هم موعظه ها کلیدی و موثر باشد و هم دوستی و رابطه ولی اگر موعظه ها زندگی ها را عوض نکند این گروه به صد ممکن است برسند ولی از آن عبور نخواهند کرد.  (کلیسا ی ۲۰۰ نفره به بالا چون رابطه شبان با تک تک اعضا کمتر خواهد شد ، مردم حتما می خواهند از کسی که روی منبر است یک سری کلیدهای درست برای زندگی بگیرند ،  دیگر هر چه دوست داشته باشد بگوید ،  کافی نیست 

Scroll to Top