سه میم رهبری

لغت رهبر در فرهنگ فارسی به واسطه عدم نمونگی رهبران سیاسی و یا رهبران کاذب مذهبی ، یک لغت منفی است. به این دلیل در کلیساهای ایرانی بجای لغت رهبر ، لغت خادم یا خادم رهبر استفاده می گردد

 • رهبر کیست ؟ 

 

لغت رهبر در فرهنگ فارسی به واسطه عدم نمونگی رهبران سیاسی و یا رهبران کاذب مذهبی ، یک لغت منفی است. به این دلیل در کلیساهای ایرانی بجای لغت رهبر ، لغت خادم یا خادم رهبر استفاده می گردد. 

 

 • به طور خلاصه و ساده خصوصیات یک رهبر چیست؟ 

 

۱. رهبر کسی است که بر دیگران تاثیر می گذارد  (مثبت و یا حتی منفی )  

۲. رهبر کسی است که عامل حرکت می شود 

۳. رهبر کسی است که ثمره می آورد

۴. رهبر کسی است که به دور بر و پشت خود نگاه میکند  ، حداقل کسی و یا کسانی را دور خود و یا به دنبال خود می بیند و اگر نه رهبر نیست .  • حوزه های رهبری کجا هستند ؟ 

 

رهبر فقط در دولت و سیاست و یا کار حرفه ای رهبری نمی کند بلکه یک خانم خانه دار رهبری خانه و فرزندان خود را دارد و یا یک پدر یک نوع شبان و رهبر خانه و خانواده خود است . الگوی رهبری طبق کتاب مقدس ، خود عیسی مسیح خداوند است. عیسی مسیح رهبر و پیشوای ماست و حوزه عملکرد ما در شباهت رهبر اصلی مان عیسی مسیح در تمام قسمت های خانواده ، کاری و کلیسائی است . 

 

 • رهبر  موثر در مسیحیت کیست ؟ 

 

۱. دارای شخصیت نمونه و همانند مسیح است 

۲. کارائی او موثر و مفید است  make things happen   باعث انجام کار ها خواهد شد

۳. ثمره می آورد ، ثمره فراوان ، ثمره ماندنی 

 

 • عملکرد یک رهبر در کلیسا چیست؟ 

 

۱. تجهیز دیگران ( تعلیم ، انتقال مسح و اقتدار و پرورش training  ) 

۲. فرستادن  • کیفیت و کارایی رهبران را چگونه ارزیابی کنیم ؟ 

 

که آیا رهبران نمونه و خوبی هستند یا خیر ؟ 

برای بررسی یک رهبر دو نکته مهم قابل اندازه گیری است :

۱. در شخصیت : شخصیت اتوریته ۲:۲ را باید بداند و داشته باشد 

۲. در کارائی :  مسح +  اقتدار + مدیریت و برش اجرائی 

نتیجه رشد در این دو خصوصیات ،  رابطه سالم با خدا و مردم و ثمره های فراوان و ماندنی خواهد بود 

 

 

نکته مهم :

بعضی از خادمین از نظر رهبری ، روحیه و عطیه خدادادی در مورد جمع کردن دیگران ، هدایت و مدیریت دارند ولی تجربه نشان داده شده است که رهبر در رهبری ساخته می شود 

 

 • سه نکته مهم تجهیز در کارائی یک رهبر چیست ؟

 

۱. مسح  

۲. اقتدار 

۳. اصول مدیریت نوین 

 

 • ۷ حوزه عملکرد یک رهبر کجاست ؟ 

 

۱. خانه 

۲. تحصیلات ( دانشگاه و استاد دانشگاه ) 

۳. تجارت 

۴. مدیا و فیلم و سینما ( کارگردان ، تهیه کننده ، …. ) 

۵. ورزش 

۶. سیاست 

۷. کلیسا 

 

رهبران لزوما در کلیسا نیستند که بعنوان رهبر مسیحی خوانده می شوند بلکه می بایست اعضای کلیسا را در حوزه مخصوص خود پرورش دهید که در یکی از حوزه های ۷ گوه بدرخشند و باعث نجات اطرافیان خود گردند 

 • خطرات خدمت رهبری چیست ؟ 

 

۱. عدم داشتن شخصیت نمونه  

۲. غرور 

۳. بندها و قلعه های فرم گرفته از گذشته و یا در مسیر خدمت 

۴. عدم آشنائی با روش های رهبری نوین 

 

 • درک غلط از رهبری ، چه نتایجی دارد؟

 

درک غلط رهبری سالم و موثر ، باعث میگردد که رهبر برای ایجاد رهبری خود ناخودآگاه و یا حتی بعد خودآگاه احساساتی در خودش ایجاد کند که فکر کند این او صاحب این خصوصیات زیر است. 

۱. مقام 

۲. منصب 

۳. مالکیت 

این نوع خصوصیات و شیوه رهبری باعث شکستن رابطه های سالم بین رهبری و اعضا و در نهایت ایجاد دل شکستگی و ترک اعضا از کلیسا خواهد شد. خادم ، رهبر و یا شبانی که این نوع طرز فکری را دارد ، بجای هدایت ، کنترل خواهد کرد و بجای نمونه بودن ، زور خواهد گفت و از اتوریته غلط و انسانی برای هدایت کلیسا استفاده خواهد کرد 

 

شاگردان نیز مشکلات غرور و برتر دیدن خود و حتی حق مالکیت را داشتند . شما خودتان با خواندن این قسمت از لوقا فصل ۹ چه برداشتی دارید؟ 

 

لوقا ۹ : ۴۶ – ۵۰ 

  و در میان ایشان مباحثه شد که ” کدام یک از ما بزرگتر است؟ ” عیسی خیال دل ایشان را ملتفت شده، طفلی بگرفت و او را نزد خود بر پا داشت  و به ایشان گفت: «هر که این طفل را به نام من قبول کند، مرا قبول کرده باشد و هر که مرا پذیرد، فرستنده مرا پذیرفته باشد. زیرا هر که از جمیع شما کوچکتر باشد، همان بزرگ خواهد بود.

 یوحنا جواب داده گفت: «ای استاد شخصی را دیدیم که به نام تو دیوها را اخراج می‌کند و او را منع نمودیم، از آن رو که پیروی ما نمی‌کند عیسی بدو گفت: «او را ممانعت مکنید زیرا هر که ضد شما نیست با شماست. 

 

 • پس راه حل چیست ؟

 

بجای ، سه میم رهبری غلط ، مقام و منصب و مالکیت می بایست سه میم رهبری سالم را در خدمت پیشه گرفت 

 

 • سه میم رهبری چیست ؟

 

۱. بجای مقام …………………………………. ماموریت 

۲. بجای منصب ……………………………….مسئولیت 

۳. بجاه مالکیت …………………………………. متعهد

 

برای عوض کردن و تبدیل خصوصیات غلط و مخرب به خصوصیات و طرز فکر مثبت ، بنا کننده و موثر می بایست این اصول را در نظر بگیرید: 

 • از خدا بخواهید که ماموریت شما را مشخص کند 
 • از خدا بخواهید در این ماموریت روشن کند که مسئولیت شما چیست؟
 • اجازه دهید که کلیسا ، مسیحیات دیگر و رهبران دیگر این را در شما ببیند و تعهد و متعهد بودن شما را ببینند 
 • نروید به شبانتان بگوید مرا تایید کن ، دست گذاری کن ، دست گذاری خوب است و مسح  را انتقال می دهد ولی اجازه دهید که خود مسیح شما را انتخاب کند و مسح خود و اقتدار خود را به شما بدهد. در آن وقت شبان شما و دیگران آن مسح و اقتدار و کارایی شما را خواهند دید و تایید خواهند کرد و خود آنها آماده شما را دستگذآری می کنند

 

 • با فروتنی و مردن در نفس و تقدس ، مسح روح خدا در شما اکتیویت خواهد شد و بالا خواهد رفت 
 • با اطاعت ،  اقتدار شما بالا می رود 
 • شما احتیاج به هیچ مقام و منصبی که از طرف شخص و یا شبان دیگری که به شما داده شود ، ندارید 

غلامی که بی منفعت برای خود  ولی پر منفعت برای مسیح و دیگران خدمت می کند موثر است  

۱. ثمره می آورید 

۲. ثمرات فراوان 

۳. و ثمرات ماندی 

Scroll to Top