اگر اختلافم با کلیسا حل نشد چکار کنم

اختلافات در کلیسا بین چه کسانی اتفاق می افتد ؟

  • اختلافات در کلیسا بین چه کسانی اتفاق می افتد ؟ 

۱. با اعضا 

۲. خادمین فعال   

۳. مشایخ ، بعضی وقت ها مشایخ نمی توانند با شبان کار کنند و یا برعکس و سر مسائل با هم درگیری دارند و اتحاد دیگر نیست 

۴. شبانان همکار  با هم مشکل دارد 

۵. خود شبان ارشد امکان دارد در گناه بیفتد و می بایست تیم رهبری با ایشان ملاقات و از اتوریته بالا سر آن شبان تقاضا کنند که باعث بنای شبان ارشد شود و یا اگر شبان ناظر و یا هیئت خارجی بیایند و شبان ارشد توبه نکرد ، آن موقع شبان ارشد توسط گروه ناظرین از کار برکنار خواهد شد. و کلیسا را به یک شبان ارشد دیگر خواهند داد چون کلیسا مال خداست نه شبان ارشد یا کسی دیگر . 

۶. کلیسائی که شبان ارشد آن خودش بهائیت (برد  Board ) ناظر و یا شبانان دیگر رسما جوابگو نیست و در اتوریته ۲:۲ قرار نگرفته ، در آن کلیسا جنگ و جدل روحانی ایجاد خواهد شد ، چون آن شبان ارشد سر روحانی ندارد .

  • اختلافات در کلیسا 

۱. اختلافات در کلیسا متاسفانه بوجود می آید و در ویدیوی حل اختلافات شما یاد گرفتید که اگر اختلافات بین دو نفر ایجاد شد چگونه آن مسئله یا مسائل را حل کنیم 

 

سوال پیش می آید که من در کلیسا عضو هستم  ولی دیگر نمی توانم در آنجا بمانم : 

 

  • دلایل خروج و ترک کلیسا چیست ؟ 

 

۱. با شخص دیگری مشکل دارم و نمی توانم با او زیر یک سقف و یک کلیسا باقی بمانم ( جواب: می باید بروم حل کنم چون این یک دلیل صحیح  رفتن از کلیسا نیست و مخالف کلام خداست ) 

 

۲. با رهبری و یا شبانم مشکل دارم و دیگر دلم به او و کلیسا وصل نیست ( جواب : بر وبین چرا ، ریشه یابی کن و  با شبان و رهبران صحبت کند که برای شما و با شما دعا کنند تا ریشه ها برداشته شود ) 

 

۳. تعلیم کلیسا با اصول کتاب مقدس نمی خواند 

 

۴. شبان کلیسا با دیکتاتوری و با غرور رهبری  می کند

۵. شبانان طبق حزقیال ۳۴ به بدن مسیح یا گله خدا رسیدگی نمی کنند بلکه طالب منفعت شخصی خود هستند 

۶. رهبر و یا رهبران کلیسا در گناه تثبیت شده  هستند و توبه نمی کنند 

 

  • چه باید کرد ؟ 

۲. در درجه اول باید اختلاف ، مشکل را با خود فرد ، چه عضو دیگر و یا شبان حل کنید و اگر در روحیه درست این کار را انجام دهید و حتی طرف مقابل با شما صلح نکند و در آرامش قرار نگیرد در آن صورت  ، شما در مقابل خدا برنده شده اید 

۳. اگر در حال حاضر شما به دلیلی از رهبران و یا عضو دیگر کلیسا حتی خانواده خود  احساس جدائی و اختلاف افکار دارید ، شما قدم جلو بگذارید چون کلام خدا می گوید :

متی ۵ : ۲۳ – ۲۵ 

 پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد،  هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن‌.   با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما 

  • پس هر که اول قدم جلو گذاشت و این مسائل را رعایت کرد و رفت و برای مصالحه اول عمل کرد ، چه طرف مقابل شما را ببخشد یا نبخشد ، حتما در چشم خداوند او پیروز شده است 
  • بیائید عاملین صلح و سلامتی باشیم  و با فروتنی ، فیض و راستی مردم را به آرامش و مصالحه با خدا و خود دعوت کنیم 
  • اگر اختلافات در کلیسا حل نشد چه کنم ؟ 

۱. حتما از رهبری طلب کنید که برای شما دعا کنند و با صلح و سلامتی آنجا را ترک کنید 

۲. و اگر برای شما دعای برکت نکنند خودشان باخته اند 

۳. و وقتی بیرون می آید همیشه برایشان دعای برکت کنید و زبان شما زبان دعا ، تشویق و بنا باشد نه بدگویی 

Scroll to Top