دیدگاه ملکوتی یک

مخاطب این ویدیو و دروس چه کسانی هستند؟

مخاطب این ویدیو و دروس چه کسانی هستند؟

  

۱. شبانان و رهبران کلیساهای ساختمانی 

۲. خادمین کلیساهای خانگی در خارج از ایران :  یا کلیساهای خانگی متصل به این نوع کلیساها که مشغول به خدمت هستند

۳. خادمین کلیسای خانگی داخل ایران    

ویدیوی چهار مرحله رهبری را مشاهده کنید تا این مطلب دیدگاه ملکوتی برای شما بهتر و موثر تر باشد.

 

نتیجه چهار مرحله رهبری و خادم سازی چی بود؟ 

۱. اول خودتان رشد کنید

۲. در مرحله چهارم  افرادی را بسازید که از من و شما بهتر عمل می کنند 

 

در ویدیوی ۵ میم شاگرد سازی و شبانی نیز آموختیم که ما می بایست روش های شاگرد سازی را برای مراحل مختلف رشد شاگرد عوض کنیم تا او بتواند به درستی رشد کند و نوزاد باقی نماند بلکه یک خادم همکار گردد

 

  • رل خدمتی ما برای پرورش یک نو ایمان به یک پیر با تجربه چیست ؟ 

۱. مادر و پدر 

۲. مربی  

۳. در نهایت مشاور 

در رشد آنها موثر خواهید بود و از پیروزی و از گل زدن آنان شما خوشحال و شاد هستید 

 

حالا نکاتی را برای اجرا و ادامه این مرحله با شما درمیان می گذاریم که شاید کمک کند که نه تنها کلیساهای شما بلکه کلیسای ایرانیان ما در سانیول نیز از این مرحله ای که الان در آن هستیم به مرحله بعدی رشد کنیم . 

 

مفاهیمی را که می خواهم با شما در میان بگذارم مطمئنا” شما قبلا با آن آشنا هستید و این مفاهیم رهبری بر اساس یک سری آیاتی است که همه شما بلد هستید و با شنیدن آن بله و آمین می گوید 

۱. عینک و دیدگاه ملکوتی ( پادشاهی ) و نه شخصی 

متی ۶ : ۹ 

 ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد.   ملکوت تو بیایـد. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.

ما می بایست بدانیم که تمام برادران و خواهرانی که در خدمت هستند ، خدام خدا هستند 

اول قرنتیان ۳ : ۵- ۹ 

 پس کیست پولس و کیست اپلس؟ جز خادمانی که به واسطه ایشان ایمان آوردید و به اندازه‌ای که خداوند به هرکس داد.   من کاشتم و اپلس آبیاری کرد لکن خدا نمو می‌بخشید.   لهذا نه کارنده چیزی است و نه آب دهنده بلکه خدای رویاننده.   و کارنده و سیراب کننده یک هستند، لکن هر یک اجرت خود را بحسب مشقت خود خواهند یافت.  ۹ زیرا با خدا همکاران هستیم و شما زراعت خدا و عمارت خدا هستید. 

یوحنا ۱۷ : ۲۲

و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند چنانکه ما یک هستیم

  • مسیح برای اتحاد ما در شب آخر دعا کرد که ما یک باشیم همانگونه که او و پدر یک هستند 
  • یک کاپتن داریم و همه ما همکاران او هستیم . 
  • پس هر که گل بزند ، همه ما گل زده ایم 
  • مگر اینکه غرور ما و حسادت های ما جلوی این کار را بگیرد که آنجاست که احتیاج به شفا و آزادی داریم 
  • ملکوت اوست نه مال ما 

۲. از خود گذشته ، پاکباخته برای گسترش ملکوت خدا ، مگر اینکه به دنبال جلال خود باشیم 

غلاطیان ۲ : ۲۰ 

من با مسیح مصلوب شده‌‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای که من اکنون دارم، فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می‌کنم‌.

۳. مانع جلوی درب و یا  قیف وارونه نباشیم 

ما نمی بایست جلوی دیگران را بگیریم

۴. دادن بتان ، انتقال اتوریته 

 

دوم تیموتاوس ۲ : ۲ 

 و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند

تیطس ۱ : ۵

بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنانکه من به تو امر نمودم، کشیشان ( ریش سفیدان ، مشایخ ، رهبران )  در هر شهر مقرر کنی

۵. تبدیل از رهبر داخل گود به مشاور ( یوشع و موسی ) 

موسی دعا می کرد و یوشع در زمین با عمالیق می جنگید

خروج ۱۷ : ۱۰ – ۱۱ 

پس یوشع به طوری که موسی او را امر فرموده بود کرد، تا با عمالیق محاربه کند. و موسی و هارون و حور بر قله کوه برآمدند.   و واقع شد که چون موسی دست خود را بر می‌افراشت، اسرائیل غلبه می‌یافتند و چون دست خود را فرو می‌گذاشت، عمالیق چیره می‌شدند. 

۶. شما کنار گذاشته نمی شوید 

تجربه شما مثل مشاور آنها را بنا می کند و آنان فرزندان روحانی شما هستند اگر واقعا شما آتوریته ۲:۲ آنها باشید.  چقدر عالی است که فرزندان روحانی شما گل بزنند 

 

۷. لذت گسترش کار خدا را خواهید دید 

ثمره می آورید ، ثمره فراوان در زمین های مختلف . وقتی پادشاهی خدا گسترش می یابد کار ما ثمره آورده است . 

۸. خدا زمین شما را هم وسعت خواهد داد  

و یا شاید خدا شما را به خدمتی جدید خوانده که این خدمت و رهبری کنونی شما جلوی مسح و اجرای کار خدا در شما را می گیرد

Scroll to Top