تقسیم انتقال تقسیم انتقال تقسیم انتقال ۱. آیا  برای آنچه دارد ,  شکر گذار است ؟ و آن را با دیگران تقسیم می کند ؟  (به اشتراک می گذارد ) …

بشارت نوین- تقسیم انتقال Read More »

کلید تبدیل کلید تبدیل کلید تبدیل ۱. یک آیه از کلام خدا … هر روز فصل ، یک آیه  ۲. چه پیامی دارد ؟ … چه درسی و پیامی دارد …

بشارت نوین-کلید تبدیل Read More »

Scroll to Top